Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn nodig om rechten en plichten vast te leggen.
Het is een juridisch document en daardoor moeilijker leesbaar.
Hieronder vind je een korte, leesbare samenvatting van een deel hiervan:

Vertrouwelijkheid

 • Alles wat we bespreken tijdens de coachingssessies of trainingen blijft onder ons.
  Alles wat je als klant aan mij vertelt beschouw ik als vertrouwelijk.
  Uiteraard zal ik als coach niet ongevraagd berichten doorsturen aan anderen.
 • Als klant mag je natuurlijk zelf beslissen wat je aan wie vertelt over de coaching of training.
 • Om mijn werk goed te kunnen doen maak ik een dossier aan dat ik bewaar.
  Als klant heb je het recht om op elk moment in het traject jouw dossier in te zien.
  Na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar zal ik het dossier vernietigen.

Betalingsafspraken Coaching

 • Als klant houd jij je aan de gemaakte afspraken.
  Je kunt een coachingssessie kosteloos afzeggen tot 24 uur van tevoren;
  Als je niet of te laat afzegt, dan betaal je de geplande coachingssessie.
 • Ik stuur een factuur na elke sessie.
 • Bij een vervolgsessie moet een voorafgaande sessie betaald zijn.
 • Je hebt het recht om na elk gesprek te stoppen met de coaching als je dat wilt.

Betalingsafspraken Training particulieren

 • Ik stuur een factuur na aanmelding voor een training.
 • Je bent ingeschreven als het geld voor de complete training op mijn rekening staat.
  Bij ziekte kun je de betreffende module later inhalen.
  Cursusgeld wordt niet gerestitueerd.

Aansprakelijkheid van de coach

 • KernKoers heeft alleen een inspanningsverplichting tijdens het coachingstraject.
  Het resultaat voor jou is namelijk niet alleen afhankelijk van mijn coaching en adviezen, maar ook van jouw eigen inspanningen en persoonlijke omstandigheden.
 • Het is beslist niet verstandig om met coaching of een training te beginnen als je ernstige psychische problemen hebt.
  Dat kan je tijdelijk nog meer uit je evenwicht brengen.
  Zoek in dat geval  eerst psychologische hulp/ therapie en begin pas met coaching als je je voldoende stabiel voelt.

Copyright

 • © Het auteursrecht is van toepassing op al het schriftelijke materiaal en het beeldmateriaal.
  Zoals op bijvoorbeeld webteksten, foto’s, illustraties, formulieren en folders.
  Het is verboden om deze zonder mijn schriftelijke toestemming te kopiëren of te publiceren.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van KernKoers.
Hier vind je de complete Algemene Voorwaarden.

KernKoers behoudt zicht het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe klanten geldt de meest actuele versie zoals deze op moment van aanmelding op de website gepubliceerd is.
Voor lopende trajecten geldt de herziene versie vanaf 1 maand na aankondiging van de herziening.